LederFoto: Pernille Sommer


   Menneskets rolle som driver i nærings- og samfunnsutviklingen er i sterk endring: Delingsøkonomi, sirkulære forretningsmodeller og nye, brukerorienterte løsninger revolusjonerer sine markeder. Våre felles samfunnsstrukturer, helsevesenet og det offentlige lever med stadig strengere krav om å tilpasse bruker- og pasientdrevne prosesser og tjenester; og nye, bærekraftige materialer kreves globalt for å oppnå et framtidsrettet samfunn. Samtidig muliggjør digitalisering, automatisering og big data – buzzord som kjennetegner «Den fjerde industrielle revolusjon» – stadig større endringstakt. Det krever ny kunnskap, nye samarbeid og ny metodikk.


Som region er Vestlandet i en unik posisjon europeisk. Vi huser ledende miljø innen hav, helse, turisme, teknologi og design, og Norges første og eneste Design Thinking-utdannelse. Samlet har Vestlandsmiljøet krefter til å imøtekomme og vokse seg sterkere på utviklingen vi står oppi.


   Designklyngen Human Innovation kan skilte med en bred vifte av relevante prosjekter fra både nærings- og samfunnslivet som viser nye måter å arbeide med kjente og ukjente problemstillinger. Verdens innovasjonstakt avhenger av enkeltmenneskets evne til å tenke nytt, og Design Region Bergens øverste målsetning å styrke troen hos enkeltmennesket om at det å være eksperimenterende og annerledestenkende er mulig, og avgjørende, for suksess.


«Design Region Bergen skal utfordre det vi tar for sannheter og gjennomføre nyskapende prosjekter som andre ikke har mulighet til å gjøre.»


   Design Region Bergen skal utfordre det vi tar for sannheter og gjennomføre nyskapende prosjekter som andre ikke har mulighet til å gjøre. På den måten vil vi fungere som en prosjektbank for utprøving av metoder som legger til rette for nye tanker, innovasjon, nye forretningsmodeller, for å oppnå økt bærekraft og brukerfokus. Til syvende og sist er målet å sikre at samfunnet og løsningene som omgir oss designes for mennesket og klodens beste – samtidig som det er lønnsomt.


Monica Hannestad,
Direktør, Design Region Bergen


Visjon og Roller


Design Region Bergen (DRB) er en non-profit interesseorganisasjon som arbeider for økt bruk av design i Bergensregionen.


   DRB skal arbeide for å styrke og synliggjøre regionens samlede designmiljø, slik at bransjen kan framstå som en konkurransedyktig næring med høy designfaglig kompetanse, og bidra aktivt i nærings- og samfunnsutviklingen nasjonalt.


DRB skal bidra til bruk av design i en rekke ulike sammenhenger, alt fra tradisjonell produktdesign til tjenestedesign og innovasjon. DRB skal derfor inneha vid kompetanse blant annet når det gjelder omstilling og endring innenfor helse, hav, energi, produksjon, turisme og FoU.
Organisasjonen ble opprettet i 2007 og arbeider målrettet med tre strategiske hovedområder – kompetanse, synlighet og nettverk – med et overordnet mål å gjøre Vestlandet ledende i Norden innen designdrevet samfunns- og næringsutvikling.
Design Region Bergen administrerer næringsklyngen Human Innovation. Klyngen har ambisjon om å få status Norwegian Centre of Expertise (NCE) i 2018. Ved en slik status skal vi inn i det som kalles norsk næringslivs elitedivisjon.


   Administrasjon

   DRB er organisert som organisasjon/lag/forening.
   Per 1.1.2018 har DRB seks ansatte, til sammen 4.8 årsverk. I tillegg er det to prosjektansatte tilknyttet klyngens satsing på Helse og DT Bergen, tilsammen ett årsverk.


Lokalisering

DRB flyttet til BTO-miljøet på Marineholmen, høsten 2016. Dette har hatt svært positiv innvirkning på organisasjonens nettverk og prosjektaktivitet, blant annet gjennom samarbeid med Innovasjonsuken OPP, Makerspace, samarbeid på Helseprosjektet og case fra BTOs nyskapingsmiljø og klinisk utprøving både på kull 2 og 3 på DT-utdanningen.

Bergen Design Festival:
Dare to experimentFoto: Pernille Sommer


   10 dager
   26 arrangementer
   2350 registrerte deltakere
   33 foredragsholdere


2017 var eksperimenteringens år. Ikke bare byttet Raff Designuke navn til Bergen Design Festival; nei, aldri før har så mange festivaler delt byrommet i Bergen samtidig.


   Bergen Design Festival, Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF), Vill Vill Vest, Innovasjonsuken OPP og spillutviklerfestivalen Konsoll overlappet alle i perioden fra 22. september til 6. Oktober. Besøkende var med andre ord sikret et tettpakket og allsidig program med det beste regionen vår har å by på – fra design og gründerskap til film, musikk og spill.Foto: Pernille Sommer   Foto: Pernille Sommer


Tema for designfestivalen i 2017 var «Dare to Experiment». Og vi lever som vi lærer: I 2017 byttet vi navn fra Raff Designuke til Bergen Design Festival, og i kjølvannet av denne endringen så programmet litt annerledes ut enn tidligere år. Vi erstattet vandreutstillingene med «Open Design Studios», et interaktivt workshop- og foredragsprogram vertet av designmiljøet selv. Slik fikk besøkende komme tettere på det som rører seg bak veggene i byens designmiljø, og møte menneskene som står bak produktene og løsningene som skapes i byen vår.   Foto: Pernille SommerFoto: Pernille Sommer


   Kunstneren Sølve Westli holdt to fullbookede workshop i dampbøying av treverk i sitt verksted utenfor Bergen: «Det var overveldende respons og jeg måtte si nei til flere. Det jeg holder på meg er sært og rart, så det er bare kjempekult om flere blir interessert i det».


Gjennom ukens designfrokoster og Bergen Design Conference 26. September ble publikum servert foredrag fra en rekke internasjonalt anerkjente designaktivister, gründere og oppfinnere – mennesker som alle bidrar til å skape bedre tjenester, produkter, byer og samfunn for oss.   Foto: Pernille Sommer


3 høydepunkter:

✰   Designaktivist Yanki Lee, oppfinner Cesar Harada, Mikko Annala fra Demos Helsinki, Anne Beate Hovind og urban designer Scott Burnham sto på scenen under Bergen Design Conference 26. September

✰   Festivalens første designfrokost fant sted på Staatsraad Lehmkuhl hvor Monica Santini, CEO i Santini SMS, Øystein Hagen fra Æra og Floke, og psykolog Olav Kjellevold Olsen holdt foredrag under tema «Ledelse i opprørt hav».

✰   Marte S. Teigen ble tildelt SR-Banks Nykommerstipend for arbeidet KAOSMOS som utforsker hvordan komplekse data kan gjøres forståelig og vakkert. Tuva Rivedal Tjugen og Heidi Aarstad var også nominerte til stipendet og stilte ut sine arbeider, «Marineholmen Fleet» og «Mellom alt det andre».


Reprogramming the city:
Laksevåg


Som en del av eksperimenteringen vår, rettet vi i forbindelse med Bergen Design Festival 2017 enda sterkere fokus mot samfunn og bærekraft – mot designerens, for ikke også å si vårt felles ansvar for å bidra til å skape en bedre verden. I prosjektet «Reprogramming the City» utforsket vi i samarbeid med Institutt for design ved KMD (UiB) og DOGA hvordan vi, ved å revurdere eksisterende bystrukturer, kan skape bedre nabolag for de som bor der.   Foto: KMD Bergen


«Kan for eksempel en lyktestolpe slå seg ut som en paraply når det begynner å regne, eller kan en brannhydrant også være en drikkefontene?»   Reprogramming the city (reprogrammingthecity.com) er et byutviklingskonsept utviklet av amerikaneren Scott Burnham som gjennom innbyggerinvolvering og en kunstnerisk, eksperimenterende tilnærming utforsker hvordan en kan ta i bruk uforløst potensiale i eksisterende bystrukturer. Kan for eksempel en lyktestolpe slå seg ut som en paraply når det begynner å regne, eller kan en brannhydrant også være en drikkefontene?Foto: KMD Bergen


   Over én uke arbeidet samtlige studenter ved institutt for design intensivt sammen med innbyggere på Laksevåg for å lage nye, innovative byromsløsninger.


Resultatet av prosjektet var ti konkrete forslag til hvordan byrommet kan utnyttes bedre. En viktig målsetting for prosjektet var å utforske hvordan et samarbeid mellom DRB, utdanningsinstitusjon, kommunen og privat næringsliv kan se ut. Gjennomføringen i 2017 ga et godt utgangspunkt for videre utvikling av konseptet som vi håper å gjenta i 2018. Prosjektet vakte også stor interesse hos aktører som kan være interessante å samarbeide ved en senere anledning, og som kan være instrumentelle i å bringe ideene fra prototype til permanent del av byrommet.   Foto: KMD BergenFoto: KMD Bergen


   I forbindelse med behandling av Nærdemokratireformen i Bergen vedtok bystyret at byrådet skal følge opp «Reprogramming Laksevåg» med et prosjekt inspirert av denne typen innbyggerinvolvering i bymessig transformasjon i Åsane bydel. Bystyret vedtok også å ta i bruk borgerpanel som et virkemiddel for økt involvering.


Mer info om Bergen kommunes arbeid finner du her.Relevant redaksjonelt innhold:
Innbyggerinvolvering og nye løsninger på Laksevåg
Lager bibliotek i rundkjøring, park i trappen

Human Innovation:
Designing a sustainable tomorrow   Antall kjernebedrifter i klyngenettverket: 36
   Nye kjernebedrifter i klyngen: 12
   Antall deltagende FoU – og kunnskapsmiljøer: 6
   Nye prosjekter i 2017 med kompetanseheving som formål: 30
   Gjennomførte klynge-til-klynge-workshops: 7


Human Innovation er en næringsklynge bestående av designbedrifter, forskning- og utdanningsinstitusjoner, nytenkende bedrifter, offentlige institusjoner som kommuner og helseforetak, frivillige organisasjoner, og enkeltmedlemmer. Klyngen bruker tverrfaglighet, eksperimentering, menneskeorienterte prosesser, strategisk bruk av design og designdrevet innovasjonsmetodikk til å skape flere ideer, nye løsninger, økt verdiskaping for nærings og samfunnslivet og en mer bærekraftig fremtid.


   Mål

   ✰   Styrke kompetansen, markedspotensialet og konkurransekraften til designindustrien. 

   ✰   Bidra til økt innovasjon og produktivitet i andre næringer, som følge av økt designdrevet innovasjon.

   ✰   Økt forskning på strategisk bruk av designVisjon

Et designdrevet samfunn hvor det lønner seg å skape bærekraftige, brukerdrevne løsninger.
Milepæler 2017

✰   Per-Arne Larsen tiltrådte som ny klyngeleder

✰   Klyngen byttet navn fra DesignArena til Human Innovation

✰   Gjennomført pilot 2 av Design Thinking-studiet, og påbegynt pilot 3. Videre har vi arbeidet med videreutvikling av studiet for å sikre forretningsmodell og videreføring av studiet etter pilotstadiet.

✰   Klyngen har videreutdannet alumni fra studiet og bidratt til å gi dem praktisk erfaring med fasilitering av Design Thinking-prosesser.

✰   Gjennomført syv workshops som del av klyngeprogrammets program «Klyngen som omstillingsmotor»

✰   Delt ut 500.000 kroner til samarbeidsprosjekter i klyngen via ordningen «Innovasjonsrammen».


   Designklyngen har hatt Arena-status siden sommeren 2013, og har som mål å oppnå status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i løpet av 2018. Med en slik status skal klyngen inn i elitedivisjonen i norsk næringsliv. I 2017 har klyngen derfor vært gjennom en omfattende strategiprosess for å styrke arbeidet mot NCE-status. Som del av dette arbeidet gjennomgikk klyngen en navneendring fra DesignArena til Human Innovation – dette fordi ordet «design» i mange tilfeller har gitt skjeve assosiasjoner til klyngens arbeid. Felles for klyngens arbeid er at vi skaper nye, innovative løsninger som setter mennesker i sentrum – derav navnet Human Innovation.
   Tre satsingsområder

   Klyngen har valgt ut tre satsingsområder for innovasjonsarbeidet fremover. De tre områdene knyttes direkte opp til ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Human Innovations satsingsområder fremover er:


   På tvers av de tre satsingsområdene er det med bakgrunn i designbedriftenes kjernekompetanse pekt ut fem gjennomgående arbeidsområder hvor det er stort verdiskapingspotenisale:
   ✰   Brukermedvirkning, innbyggerinvolvering og demokratisering

   ✰   Tjenesteinnovasjon

   ✰   Produktutvikling og materialkunnskap

   ✰   Avfallshåndtering

   ✰   Energi


Relevant redaksjonelt innhold:
Human Innovation – hvem er vi og hva gjør vi?

Tverrfaglig mastermodul i
Design Thinking


En av de viktigste satsingene i Human Innovation har vært etableringen av en fullverdig, tverrfaglig master i Design Thinking, i samarbeid med Norges Handelshøyskole, Institutt for design ved Fakultet for kunst, musikk og design (UiB) og Høgskulen på Vestlandet, i nært samarbeid med NTNU. Innen sommeren 2018 har programmet produsert 100 designtenkere, og 17 reelle case vil være gjennomført som et ledd i utdanningen. Høsten 2018 går startskuddet for fjerde kull.


   Antall kjernebedrifter i klyngenettverket: 36
   Nye kjernebedrifter i klyngen: 12
   Antall deltagende FoU – og kunnskapsmiljøer: 6
   Nye prosjekter i 2017 med kompetanseheving som formål: 30
   Gjennomførte klynge-til-klynge-workshops: 7


Status

✰   Gjennomført tre 7-måneders pilotmoduler i Design Thinking med 17 konkrete prosjekter for regionens næringsliv og 100 Design Thinking-alumni (mai 2018).

✰   30 studiepoeng leveres nå sammen, på tvers av tre utdanningsinstitusjoner.

✰   NTNU er inne som samarbeidspartner med HVL på teknisk

✰   Fjerde kull har oppstart høsten 2018.


   Mål

   Levere en fullverdig, tverrfaglig masterutdanning i innovasjon, med Design Thinking som viktig modul.


Visjon

Etablere en av verdens beste innovasjonsutdanninger.


   «I en verden i stadig endring, preget av digitalisering og omstilling, og med ubegrenset tilgang på informasjon, er brukerforståelse og evnen til å tenke nytt avgjørende for å lykkes i markedet.»


Design Thinking er en tverrfaglig innovasjonsmetodikk, preget av grundig empati med brukeren av en tjeneste eller et produkt, og hyppig prototyping, testing og forbedring av løsninger i samarbeid med brukeren. I Design Thinking jobber ingeniørene, økonomene og designerne sammen fra start for å sikre at løsningene er tilpasset mennesket, at de er økonomisk bæredyktige og teknologisk gjennomførbare.


   I en verden i stadig endring, preget av digitalisering og omstilling, og med ubegrenset tilgang på informasjon, er brukerforståelse og evnen til å tenke nytt avgjørende for å lykkes i markedet. Det samme er evnen til å jobbe tverrfaglig. Design Thinking er en helt konkret metodikk for å lykkes med dette.
   DT-studiet bringer designnæringen, annet næringsliv samt samfunnsaktører tettere sammen og gir dem et felles språk. Kompetanseløftet er et viktig og helt konkret bidrag for å møte det skrikende behovet for omstilling, som vi særlig ser på Vestlandet.


Relevant redaksjonelt innhold:
Dette er DT Bergen-studentene 2017/2018
På innsiden av DT Bergen
Nå får designtenkere fra DT Bergen 30 studiepoeng

Helseprosjektet


Helsesektoren står overfor store utfordringer i tiden fremover, og det er bred enighet både politisk og i sektoren at brukerinvolvering er rett vei å gå for å nå målene.


   Med klyngens satsing på helse er målet å illustrere effekten av strategisk designmetodikk for å oppnå økt brukerfokus og bedre samhandling i utviklingen av nye helsetjenester.   Mål

   Å synliggjøre relevansen og verdien av designmetodikk for bruker- og pasientinvolvering i helsesektoren.


Visjon

Et designdrevet samfunn hvor det lønner seg å skape bærekraftige, brukerdrevne løsninger.
Milepæler 2017

✰   13.–15. mars: InnovasjonsCamp (pilot 1) med Bergen kommune og Haukeland Universitetssykehus.
✰   23.–24. mai: InnovasjonsCamp (pilot 2) med DOGA, Tekna, Oslo MedTech m.fl.
✰   22. juni: Overlevering av to caser til Smart Omsorg, Bergen kommune fra andre kull ved Design Thinking-studiet.
✰   Oktober: Oppstart av to nye helserelaterte case på Design Thinking-studiet: Ett rundt kliniske studier, og ett relatert til forebygging av rusavhengighet.


   «Målet med arbeidet er å vise effekten av å jobbe metodisk tverrfaglig, brukerorientert og kreativt.»


Det er et stort potensial for forbedringer innen helsesektoren ved å involvere pasienter og pårørende i større grad i utformingen av behandlingsforløp. Human Innovation har gjort et omfattende arbeid innenfor helse både for å eksperimentere konkret med designmetodikk på spesifikke utfordringer, og for å drive opplæring av helsepersonell og andre i metodikken.


   Målet med arbeidet er å vise effekten av å jobbe metodisk tverrfaglig, brukerorientert og kreativt. Blant annet har vi kjørt to mindre innovasjonscamper både i Bergen og Oslo som piloter til en større innovasjonscamp lokalt og vi har hatt to større innovasjonscase fra Bergen Kommune helse og omsorg med på kull 2 av studiet i Design Thinking. På årets kull har vi både et innovasjonscase rundt kliniske studier og et rundt rusomsorg.


Vi har drevet opplærings-workshop for Norwegian Smart Care Cluster i Stavanger, og vi har hatt en aktiv rolle i utformingen og realiseringen av et større prosjekt for læringsverktøy for barn og unge med autisme i regi av Helse Fonna.


   I andre kvartal 2018 skal den tredje InnovasjonsCampen avholdes i samarbeid med Fjell kommune, og «helsesektoren» er definert av Human Innovation som ett av tre satsingsområder i tiden fremover.


Relevant redaksjonelt innhold:
InnovasjonsCamp 2017
Nye løsninger på innovasjonscamp om spiseforstyrrelser
Fikk 500 000 kr til forprosjekt med kliniske studier

Samfunnseksperimentariet


Samfunnseksperimentariet er et eksplorativt prosjekt som utforsker hva som skal til for å løse store, komplekse samfunnsutfordringer.


   Mål

   Å fasilitere komplekse, tverrfaglige, kreative, brukerorienterte og eksperimenterende prosesser for å løse store og multifasetterte samfunnsproblemer.


Visjon

Vi skal vise verden at gjennom respektfull, mangfoldig samskaping oppnår vi resultater som dagens og fremtidens mennesker elsker og er stolte av.
Milepæler

✰   Inngått avtale med Etat for Utbygging, Bergen kommune om å gjennomføre et større arbeid hvor vi eksperimenterer med ny metodikk basert på Design Thinking og Systems Thinking i byggebransjen. 

✰   Utført et større innsiktsarbeid som første fase for å forstå rotårsakene til problemene byggebransjen opplever.

✰   Planlagt Dialogkonferanse i Oslo med Statsbygg og Bergen kommune for å involvere forskjellige tradisjonelle og utradisjonelle aktører som avspark for innovasjonsarbeidet (gjennomført 18. januar).


   I Design Region Bergen har vi lenge jobbet langsiktig og strategisk med innovasjonsprosjekter, og vår tilnærming har alltid vært å: (1) involvere mange aktuelle og forskjellige aktører; (2) å sette mennesket – selve brukeren av produkter og tjenester – i sentrum; og (3) å angripe problemer med strukturert, kreativ og eksperimenterende metodikk, tuftet på Design Thinking (DT) og Systems Thinking (ST).


Samfunnseksperimentariet har vært en pilot siden juni 2017, og tar arbeidsmetodikken inn i løsningen av krevende samfunnsutfordringer som f.eks. den offentlige byggeprosessen av skoler, barnehager osv. Pilotarbeidet hittil har vist at arbeidsmetodene er svært relevante og kan gi store utslag når de anvendes på større samfunnsutfordringer. Dette ønsker vi å rendyrke i Samfunnseksperimentariet. Arbeidet skal lede frem til konkrete innovasjonsprosjekter i løpet av 2018 hvor eksperimentering, brukerinvolvering, tverrfaglighet og profesjonelt styrte prosesser står i høysetet.

Oversikt over aktiviteter i 2017
Januar

10. - 11.
13.

18.

19.
19.
23. - 24.
27.
31.Mars

7. - 8.
9.
13. - 15.
16.
23.

31.

Mai

2.
2.

3.
4.

11.
12.
12.
15.
16.
22.
23. - 24.

29.
30. - 31.August

11.

14. - 16.
14.
18.

22.
22.

24. - 25.
24.
29.
31.Oktober

10.
12.
18.
19.
19.
20.
24.
24. - 26.
25.
26.
31.
November

2.
7.
8.

8.
9.
13.
14.
15.
16.

17.
22. - 23.
23.
24.

28.
29.
29. - 30.
30.


Kulturkonferansen på USF
DT Bergen kull 2 modul 3
Date med HB og BK (InnovasjonsCamp)
Stormkast
Innspillsmøte med Bergen Kommune om Torget
Introduksjon til Design Thinking
(InnovasjonsCamp)
DesignArena prosjektverksted: Sjømat
Bergen Awards
Studietur til Cape Town

Juss deg opp med SANDS:
Arbeidsrett og innovative anskaffelser
Styringsgruppemøte, InnovasjonsCamp
m/ Tekna, Oslo MedTech +
Salone del Mobile
Møte med klyngelederne i Hordaland
KlinkIKT-konferansen
Møte med Bergen Kommune om Torget
Innspillsmøte for Innovasjonsuken OPP
DT Bergen kull 2 modul 5
Innlegg på Det Akademiske Kvarter (Monica)
Workshop med Innovasjonsuken OPP
Innlegg GC Rieber (Monica)

Workshop for NCE Tourisme
Paradigmeskifte i bygg - oppfølgingsmøte
Innovasjonstalen
Innovasjons og omstilling i Offentlig sektor
(Torhild)
Klyngeledersamling
Rundebordsmøte med HFK
Bjorøy-seminar
Workshops for NCE Tourisme
DT Bergen kull 2 modul 7 (graduation)
Strategisamling, NCE Design
Paradigmeskifte i bygg - oppfølgingsmøte
Møte med Innovasjon Norge
Visjonsworkshop
Rett fra jobb hos Mannheimer


BN-møte: presentasjon av caser fra DT Bergen
Training the trainers
Innlegg DT-alumni mastra (Monica)
Innlegg på Tendens Sosial (Stine)
Bergen Design Festival i Sykkel VM-teltet
Designfrokost på Statsraad Lehmkuhl (BDF)
Åpning av Bergen Design Festival (BDF)
Åpningsfest på 3RW (BDF)
Åpent studio: Poast Design (BDF)
Åpent studio: Anne Lise Tollefsen (BDF)
Foredrag på Kraft med Barmen & Brekke (BDF)
Innovasjonsuken OPP
Designfrokost på Lille Ole Bull (BDF)
Åpent studio: Sølve Westli (BDF)
Åpningsfest, Innovasjonsuken OPP
og Bergen Works
Før-konferanse-middag med foredragsholderne
Reprogramming the City med KMD og DOGA
(faglig program hver dag)
Bergen Design Conference (BDF)
Frokostseminar med Knowit (BDF)
Omvisning av Plasthvalen med Overhaus (BDF)
Designfrokost på Litteraturhuset (BDF)
Åpent studio: Room Design (BDF)
Åpent studio: Sølve Westli (BDF)
Foredrag hos A7 med Kavli (BDF)
Netwalking opp Fløyen
Innlegg om Smart Cities på Six Bergen (Torhild)
Omvisning på KODE med 3RW (BDF)
Designkveld på Marineholmen Makerspace (BDF)
Filmvisning på Marineholmen Makerspace
i samarbeid med BIFF (BDF)
Frokostseminar hos Bouvet (BDF)
Åpen dag på Marineholmen, inkl. Presentasjon av
Reprogramming the City
Foredrag på OK Kontor med Vill Vill Vest (BDF)
Åpen dag på Marineholmen Makerspace (BDF)
Åpent studio: Poast Design (BDF)
Pre-party og Den Hemmelige Festen (BDF)

Strategisamling på Solstrand
Kick-off Innovasjonspartnerskapsprosjektet
1000 bygg
Innspillsworkshop til KPA med BAF
Møte med Abelia
Juss deg opp med SANDS:
Den nye personopplysningsloven
Februar

5.
7. - 9.
14.
16.
20.
21.

23.
24.
25. - 5.3April

3.

4.

4. - 9.
5.
6.
7.
21.
25. - 26.
26.
27.
27.Juni

1.
2.
2.
6.

12. - 13.
12.
14. - 15.
19.
21. - 22.
21.
23.
27.
27.
29.
September

6.
7. - 8.
8.
20.
16. - 24.
22.
22.
22.
23. - 24.
23.
24.
25. - 30.
25.
25.
25.

25.
25. - 29.

26.
26.
26.
27.
27.
27.
27.
28.
28.
28.
28.
28.

29.
29.

29.
30.
30.
30.Desember

6. - 7.
11.

11.
12.
13.


DT Bergen kull 2 modul 2
Dialogmøte med Helse Bergen og BK
- Tema Camp 2017 - Insentiver og rettigheter
Workshop, InnovasjonsCamp med HB og BK
Møt André med Node Create,
KMD Bergen og Bouvet
Møte med utdanningsgruppen, inkl. NTNU
Kompetanseheving internt: film-workshop
Foredrag for Lindås kommune (Torhild)
Dialogmøte med Innovasjon Norge

DT Bergen kull 2 modul 4
Ungt Entreprenørskap (jury + juryforkvinne)
InnovasjonsCamp med HB og BK
Møt André: Pelagia, Åse Berge-Haveland og Kind
Planleggingsmøte,
InnovasjonsCamp #2 m/ Tekna, Oslo MedTech +
Møte med utdanningsgruppen, DT BergenMøte med Invest in Bergen
Mini-workshops med DA og IN:
Bærekraft i klyngene
Møte med utdanningsgruppen DT Bergen
Møt André (Haltenbanken, Knowit Experience,
Halogen), Årsmøte og Sommerfest
BN-møte: er kultur attraktivt å sponse?
Paradigmeskifte i bygg - oppfølgingsmøte
Nordiske Mediedager, innlegg v/ Anita Steinstad
Møte med KMD om Reprogramming the City
Design Effectiveness-møte
Innlegg for Fruktbøndene i Hardanger
InnovasjonsCamp i Oslo m/ Tekna,
Oslo MedTech +
Lobbykurs for kulturfeltet
DT Bergen kull 2 modul 6

Workshop med akademiske partnere,
DT Bergen
Arendalsuka
Åpning av Bergen Works
Presentasjon av Design Thinking-case
for Bergen kommune
OPPstartsmøte, Innovasjonsuken OPP
Kick off: Tjenesteinnovasjonsprosjekt,
BTO og UiB
Training the trainers
Design effectiveness-møte
Den store kulturdebatten
Herremiddagen (Monica)

Møte med Statsbygg (Torhild)
Innlegg på Oleana 25-årsmarkering (Monica)
Alumnikonferansen på NHH
Møte Statsbygg vedr. Dialogkonferansen
Møte med Abelia
Møte med U4 Anti Corruption (CMI)
Netwalking OPP Fløyen
Oppstart DT Bergen kull 3
DT Bergen: Alumnitreff
Sustainable Growth Summit
Innlegg på Næringslivskonferansen
i Tromsø (Monica)

Workshop om virkemiddelapparatet
Rundebordsmøte med Human Innovation
Planleggingsmøte, dialogkonferanse
med Statsbygg og Bergen kommune
Møte med Abelia
Change by Design
Samspilldagen
Workshop: Innovasjonslandet
DOGA-merket
Møte med nettverksorganisasjoner og klynger,
hos Bergen kommune
Årskonferansen, Bergen Næringsråd
Workshop for Smart Care Cluster
Kveldskonferanse: Kultur og byutvikling
Kvalitet? Bergen kommunes
byutviklingskonferanse
Samarbeidsmøte med HFK
Design Thinking – et strategisk verktøy
DT Bergen kull 3 modul 2 på NTNU
Kundekveld på Media Bergen
Styre og Administrasjon
Styret

Inge Ådland, BTO
Styreleder

Elise Sæle Dahle, Haltenbanken (permisjon)
Nestleder

Mona Larsen, Fakultet for KMD, UiB
Styremedlem

Rolf Andreas Wigand, Vestdavit
Styremedlem

Meghan Beaton, ANTI Bergen
Styremedlem

Mette Nygård Havre, Grønne Verdier
Styremedlem

Arne Abrahamsen, NorPR
Styremedlem

Bjørnar Vasenden, Inventas
Styremedlem

Åshild Kyte, Vera & Kyte
Varamedlem

Anne Faannessen, O. Kavli AS
Varamedlem

Silje Klepsvik, Kaleidoscope Nordic
Varamedlem


Styret er operativt og fulltallig.

Human Innovation styringsgruppen er under restrukturering på grunn av nasjonal utvidelse av mandat og mer spissede aktivitetsområder.

Styringsgruppeleder ble innvalgt i DRB sitt styre ved årsskiftet, for å sikre tettere samhandling mellom DRB som organisasjon og Human Innovation som klynge.
Administrasjon

Monica Hannestad
Direktør

Torhild Eide Torgersen
Leder for eksperimentering

Stine Fantoft Berg
Prosjektleder

Per Arne Larsen
Klyngeleder, Human Innovation

Margrethe Vikan Sæbø (50%)
Strategisk historieforteller

Federico Lozano (50%)
Academic director, DT Bergen

Marita Skogan (30%)
Kontor og administrasjon


Valgkomité

Tone Hartvedt
Komiteens leder
2017–2019

Trond Bogsnes
Komitémedlem
2016–2018

Jon Stang Volden
Komitémedlem
2016–2018

Styrets beretning
2017 har vært et nytt innholdsrikt og aktivt år for Design Region Bergen. Styret har i 2017 fortsatt arbeidet med å styrke Design Region Bergen basert på vedtatt strategi. På valgte strategiske satsingsområder skal Bergensregionen fremstå som ledende i Norden innen designdrevet samfunns- og næringsutvikling.


   Verdens innovasjonstakt avhenger av enkeltmenneskets evne til å tenke nytt. Design Region Bergens øverste målsetning å styrke troen hos enkeltmennesket om at det å være eksperimenterende og annerledestenkende er mulig, og avgjørende, for suksess.


Design Region Bergen skal utfordre eksisterende sannheter og gjennomføre nyskapende prosjekter som andre ikke har mulighet til å gjøre. På denne måten vil vi fungere som en prosjektbank for utprøving av metoder som legger til rette for nye tanker i innovasjoner, i nye forretningsmodeller, og for å oppnå økt bærekraft og økt brukerfokus i samfunns- og næringslivet.
Måloppnåelse 2017En vesentlig del av Design Region Bergen sine ressurser har i 2017 vært knyttet opp til aktiviteter knyttet til DesignArena og Bergen Design Festival. Gjennom dette har DRB lykkes med hovedmålene innen:            
✰    Økt kompetanse i designnæringen, samfunnslivet og næringslivet.            
✰    Gjennomføre pilot tre innen strategisk bruk av design.            
✰    Styrke klyngens kompetanse innen strategisk bruk av design.

   Da Design Region Bergen tok initiativ til prosjektet DesignArena var utgangspunktet at «verdensledende næringer trenger verdensledende design». Prosjektet ble godkjent i 2013 og fikk økonomisk støtte av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet som et nasjonalt Arena-prosjekt. Prosjektet har vært møtt med betydelig entusiasme, og i løpet av årene er det vunnet stor og vesentlig erfaring.


Prosjektet innebærer et forpliktende og målrettet samarbeid mellom designere, næringsaktører, FoU-miljø og offentlige aktører. Gjennom samhandling og tilførsel av kompetanse skal den mangfoldige og ekspansive designklyngen skape vekst, varige arbeidsplasser og innovasjon.   I 2017 fortsatte arbeidet med å utvikle et eget høyere utdanningsstudium innen strategisk design, i samarbeid med toneangivende utdanningsinstitusjoner på Vestlandet, og tredje kull på studiet hadde oppstart 24. oktober 2017. Når dette kullet er ferdig vil det være over 90 studenter som har gjennomført studiet, og som er klare til å bruke Design Thinking i sine prosjekter.


DesignArena fikk nytt navn i 2017. Grunnen var at navnet DesignArena ble opplevd som forvirrende og lite treffende for det arbeidet klyngebedriftene gjør. Det nye navnet ble «Human Innovation». Dette fordi klyngebedriftene er pådrivere for innovasjon med utgangspunkt i mennesket og samfunnet sine behov.

   Klyngen har hatt Arena-status siden sommeren 2013. Målet er status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i løpet av 2018. Med en slik status går klyngen inn i elitedivisjonen i norsk næringsliv. Brukerinvolvering og designdrevet metodikk er avgjørende for at nye løsninger svarer på faktiske behov hos brukerne. Samfunnet kan spare mye ved å arbeide på denne måten, og klyngen jobber kontinuerlig med å introdusere tankesettet til bransjer som tradisjonelt sett ikke har benyttet designkompetanse i innovasjonsprosesser.


Design Region Bergen har godt etablerte relasjoner både til Bergen kommune, Innovasjon Norge, SIVA, Forskningsrådet og Hordaland fylkeskommune, som bidrar med solid finansiell støtte til flere av DRBs prosjekter. Nasjonalt pågår samtaler med DOGA (Design og arkitektur Norge) om potensielle samarbeidsprosjekter.

Virksomheten

Design Region Bergen (DRB) er en frivillig interesseorganisasjon, organisert som organisasjon/ lag/forening. DRBs visjon er at Bergensregionen skal være ledende i Norden innen designdrevet samfunns- og næringsutvikling.   DRB har 85 betalende bedriftsmedlemmer. Medlemsmassen representerer hovedsakelig aktører fra Vestlandsregionen, med et økende antall medlemsbedrifter i resten av landet.


Per 31.12.2017 består administrasjonen av 4,8 årsverk. I tillegg er det to prosjektansatte tilknyttet klyngens satsing på helsesektoren og Design Thingking-studiet, til sammen ett årsverk. Personalsituasjonen er stabil. Selskapet har kontoradresse i Bergen kommune.   Årsregnskap og Balanse

   I 2017 utgjorde driftsinntekter kr 9 149 196 (5 727 501 i 2016).
   Driftsresultatet ble kr 415 633 (5 502  i 2016).
   Årsresultatet ble kr 412 268 (4 247 i 2016).
   Hvert prosjekt har egne prosjektregnskap. I hovedsak går prosjektene i regi av DRB over flere år. Administrasjon og andre kostnader belastes de enkelte prosjekt, basert på tidsbruk i henhold til timelister.
   Styret har hatt fokus på sunn økonomi og å sikre en positiv egenkapital. Med årets resultat er dette målet oppnådd. Tilskuddene periodiseres for å gi et rettmessig bilde av prosjektenes drift. Styret vil bemerke at periodiseringer av tilskuddsbrev i henhold til regnskapsprinsipper gir betydelige utslag på den økonomiske vurderingen.
   Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av organisasjonens eiendeler og gjeld og av organisasjonens finansielle stilling og resultat. Etter det styret kjenner til er det heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for organisasjonens stilling og resultat.


Fortsatt drift

Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurdering av regnskapet.   Disponering av årsresultatet

   Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Årsoverskudd på kr. 412 268 føres mot egenkapitalen som etter dette utgjør kr. 476 353.


Arbeidsmiljø

Det har ikke vært skader og arbeidsmiljøet er tilfredsstillende.


   Likestilling

   Likestillingshensyn er ivaretatt. Styret består av fire menn og fire kvinner. Selskapets direktør er kvinne.


Ytre miljø

Design Region Bergen har ingen virksomhet med utslipp. DRB fikk nye lokaler i 2016 på VilVite, og de deler kontorfellesskap med BTO, Nyskapningsparken, m.fl.

Transport til fots, buss, bybane eller sykkel blir benyttet daglig av kontorfellesskapet. Design Region Bergen har en policy om minst mulig papirutskrifter, og korrespondanse foregår hovedsakelig per e-post.   Framtidsutsikter

   Det er fortsatt et betydelig potensial for videre utvikling av designdrevet samfunns- og næringsutvikling i Bergensregionen. DRB skal bidra til at regionen blir et område hvor bedrifter og myndigheter har oppdatert kunnskap om design, og aktivt utnytter designkompetanse i verdiskapingen.Det er en økende forståelse for betydningen av design. Vår målsetting er å etablere flere fruktbare, spennende og grensesprengende samarbeid mellom designmiljøet og næringslivet, det offentlige og utdanningsinstitusjonene i årene som kommer. Styret vil fortsette arbeidet med å knytte DRB tett til flere næringslivsaktører på Vestlandet, både gjennom Human Innovation-prosjektet, kurssamarbeid, deltakelse i relevante fora, samt i andre prosjekter i skjæringen næring/design/forskning/utvikling. Slik vil vi fremstå med tyngde for å gjøre Bergensregionen ledende i Norden innen designdrevet samfunns- og næringsutvikling.   Styret er svært tilfreds med arbeidet som gjøres i Design Region Bergen, og vi ser frem til et spennende og innholdsrikt 2018.

Drift og rammevilkår
Design Region Bergen har driftsstøtte fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet finansierer Human Innovation som Arenaklynge fram til 31.12.18. I denne perioden vil klyngen søke NCE. Bergen Design Festival mottar støtte fra både offentlige og private samarbeidspartnere. Ytterligere prosjektaktivitet og medlemsaktivitet finansieres gjennom prosjektstøtte fra blant annet Kreativt Norge. DOGA bidro som en engangsstøtte med 500 000 til drift av DRB i 2017.


   Det arbeides, som en følge av økende aktivitet i Design Region Bergen, med å oppnå fast statlig støtte. Det foreligger ingen utlyste nasjonale designmidler til drift av Design Region Bergen, noe som i enda større grad aktualiserer behovet for en målrettet statlig satsing på frie bransjehevende tiltak innen designfaget. En satsing på hele landet har DRB etterlyst siden oppstarten i 2007 og vi har store forhåpninger om at 2018 vil bringe endring. Næringskomiteen understøttet vårt syn med merknad til DOGAs tildelingsbrev for 2018. Merknaden lød: «... Norsk design- og arkitektursenter bør få et tydelig mandat til å støtte lokalt forankrede initiativ med potensial til økt verdiskaping. Mandatet bør også bli tydeligere på å fremme bruk av design og arkitektur i hele landet, og i alle sektorer med nasjonale fortrinn. Norsk design og arkitektursenter bør legge til rette for samarbeid med tilsvarende miljø i resten av landet. Komiteen mener regjeringen må vurdere om det er hensiktsmessig å ha alle stillingene lokalisert i Oslo. En økt regionalisering av stillingene vil kunne skape god dynamikk mellom ulike miljø og styrke regionale fortrinn.»


Regjeringens satsing på DOGA bør som følge av dette by på større muligheter for endring også regionalt for økt bruk av strategisk design i samfunns- og næringsutviklingen.


   Driftsavtaler

   ✰   Google leverer CRM og mailsystem til Design Region Bergen

   ✰   M'Labs/Apility leverer drb.no-plattformen

   ✰   Kontorrekvisita etc. leveres av Kontorvarehuset AS. Datautstyr og -service leveres av Fana Data

   ✰   Vi leier kontorplass hos Bergen Teknologioverføring

   ✰   Mobilabonnement leveres av Netcom og Chess

   ✰   Personforsikringer, OTP, ansvars- og reiseforsikringer gjennom Gjensidige AS og Sparebank 1 SR-bank

   ✰   Regnskapsfører er Sand Økonomi, og revisor er Helge Frostad

Design Region Bergen vil takke
Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune for drifts- og prosjektstøtte.


   Videre takk til Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SIVA, Visjon Vest, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Nærings- og fiskeridepartementet og DOGA for prosjektstøtte og stipender.


Takk til andre gode samarbeidspartnere for klyngen: Helse Bergen, Bergen Teknologioverføring, Modum bad, Tekna, Oslo MedTech og Abelia.


   Bergen Design Festival hadde ikke vært mulig uten ressursgruppen. Tusen takk til Overhaus v/ Kristine Malde Lende og Eirik Hitland Johannessen, Mannheimer v/ Inga Henriette Undheim, Lene Bergmann og Einar Olsson, festivalfotograf Pernille Sommer, handywoman Laura L. Pankova, workshop-koordinator Gurdish Haugsdal og skribent Andrea Tviberg Frammarsvik. En stor takk til alle som bidro til programmet, med foredrag, sosiale sammenkomster, workshops og utstillinger. Hjertelig takk også til stab og ungdom ved Hyssingen Produksjonsskole for teknisk gjennomføring av uken, og til Visjon Vest som muliggjør samarbeidet.

Takk til Sparebank 1 SR-Bank v/ Vibeke Thomassen Hope som også i år delte ut Nykommerstipendet. En stor takk også til Nykommerjuryen som, foruten Hope og DRB-administrasjonen, besto av Bente Irminger, Wouter Myny.


   Takk til juryen som stemte frem Årets Design i Bergen Awards 2016: Backelite v/ Hogne Gjersvik, Reklamekollektivet v/ Susanne Svendsen, Fakultet for Kunst, Musikk og Design, og Haltenbanken v/ Rannveig Lohne.


Tusen takk til UiB v/ Institutt for design for langt og godt samarbeid, i år rundt Reprogramming the city, Bergen Design Festival og, ikke minst, Design Thinking-studiet hvor også NHH, Høgskulen på Vestlandet og NTNU skal ha en stor takk.


   Takk også til studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design (UiB), Bergen kommune, Visjon Vest og DOGA for samarbeidet rundt Reprogramming the city..


Andre gode samarbeidspartnere er Innovasjonsuken OPP, Bergen Næringsråd, Etablerersenteret, Visindi, Hotell Oleana, Impact Hub, Visp, Brak, ProScen, Vill Vill Vest, Grafill, Bergen Arkitektforening, BIFF, Konsoll, Plenum, Tesla Store Bergen, Sign Reklame, A7 Print, Fløyen, Statsraad Lehmkuhl, Bergen Makers, Universitetsaulaen, Colonialen, KODE-butikkene, USF Verftet, Litteraturhuset i Bergen, Ole Bull-huset og BI Bergen.


   Og sist, men ikke minst, stor takk til alle medlemmer i Design Region Bergen og Human Innovation, og alle andre som støtter opp under arbeidet for bærekraftige og menneskedrevne løsninger.
Webdesign: JAHJAH Studio